CRI Citrus Research International in hul navorsingsnuus Snykant Nr177, Pakhuis behandeling aanbeveelings. Skryf:- In Vrugte was stelsels moet die ORP ("Oxydation Reduction Potential") konstand > 650mv wees. Eoxide Lq (CLO2) chloor deoxied is n uitstekende oxidasie middel wat die ORP konstand kan toedien met doseering stelsels. Die doelwit is om swamspore te dood en te verhoed dat die stelsels n bron van inokulum word en moontlike besmetting van beseerde vrugte te verhoed en ook oordrag van swamspore in die swamdoder behandeling stelsels van die pakhuis te voorkom.